Servicii si certificari

 

Servicii si certificari

SERVICII & Certificare 

Certificare și verificare Măsurători și analize
Managementul calității Managementul mediului Managementul sistemului de sănătate și siguranță 1. Valoarea calorică netă/brută
2. Punct de aprindere
3. Sulfuri totale
4. Conținut total de carbon
5. Conținut de clor
6. Conținut de cenușă
7. Conținut de umiditate
8. Conținut de apă
9. Mercur măsurat prin analizor AMA
10. Determinarea metalelor grele prin spectroscopie de emisie optică (ICP OES)
11. Determinarea bifenililor policlorurați (PCB) prin cromatografie de gaze (GC) cuplată cu micro detector cu captură de electron (ECD) 

 

Certificare si verificare

Managementul calitatii Managementul mediului Managementul sistemului de sanatate si siguranta
ISO 9001/2015 SR EN ISO/CEI 17025/2005 ISO 14001/2015 OHSAS 18001/2007

 

ISO 9001/2015

ISO 9001 specifică cerințele minime ale unui sistem de management al calității care să asigure furnizarea de produse și servicii care îndeplinesc atât așteptările clienților, cât și cerințele legale. În același timp, sistemul de management este menit să garanteze un proces constant de îmbunătățire, precum și calitatea produselor și serviciile furnizate de o companie. Pentru a realiza acest lucru, toate procesele relevante implementate de companie sunt inițial înregistrate pentru a permite verificarea și optimizarea lor la intervale de timp regulate.

 

SR EN ISO/CEI 17025/2005

Vă garantăm trasabilitatea obiectivă a calității controalelor noastre în orice moment. Acreditările, aprobările, notificările și certificările asigură rezultate corecte și independente în urma analizelor desfășurate. Acreditarea în baza standardului SR EN ISO/CEI 17025/2005 reprezintă recunoașterea internațională a competenței și calității noastre. Utilizăm toate metodele actuale de asigurare a calității noastre. Facem acest lucru prin participarea la teste interdisciplinare, desfășurate la nivel național și internațional, conform EN 17043.
  • Certificat de acreditare LI 1073 C GEOCYCLE (ROMÂNIA) 2016.06.08
  • Anexa 1 LI 1073 A GEOCYCLE (ROMÂNIA) 2016.06.08
 

 

ISO 14001/2015

Companiile se confruntă cu din ce în ce mai multe condiții în materie de protecția mediului, conservarea mediului natural și utilizarea responsabilă a resurselor rare. Sistemele de management a mediului implementate în baza standardului ISO 14001 coordonează și controlează activitățile cu impact asupra mediului desfășurate de companii, înregistrând și monitorizând cerințele și obiectivele, precum și procesele care trebuie implementate. Evitarea deșeurilor și a materialelor ambalate, utilizarea economică a apei și energiei, precum și reducerea riscului de răspundere în procesele care pot fi dăunătoare sănătății sau mediului au un impact pozitiv nu doar asupra mediului, ci și asupra competitivității companiei.

 

Certificat de acreditare Geocycle Nr LI1073