Provocările globale ale deșeurilor

Creșterea economică şi demografică la nivel mondial, la care se adaugă expansiunea urbanizării şi creșterea puterii de cumpărare a consumatorilor, generează cantități din ce în ce mai mari de deșeuri. Eliminarea acestora într-o manieră sigură şi responsabilă reprezintă o provocare globală majoră. Deseori, țările în curs de dezvoltare nu dețin infrastructura necesară, astfel că tot mai multe deșeuri ajung la rampele de deșeuri sau sunt pur și simplu aruncate haotic.

De asemenea, statele dezvoltate nu mai consideră depozitarea şi incinerarea deșeurilor ca soluții viabile pe termen lung. Ambele variante prezintă dezavantaje specifice şi mai degrabă consumă în loc să conserve resursele valoroase. Drept urmare, companiile multinaționale adoptă tot mai mult politici pentru eliminarea totală a depozitării deșeurilor la rampele de deșeuri și de reducere a amprentei de carbon.

În mod ideal, am putea cu toții reduce cantitățile de deșeuri pe care le generăm. De asemenea, am putea reutiliza și/sau recicla deșeurile generate. Însă, anumite forme de deșeuri nu pot fi evitate sau reutilizate în siguranță. Este esențial să identificăm cele mai responsabile, eficiente din perspectiva costurilor și sustenabile soluții pentru tratarea acestor tipuri de deșeuri. Pe măsură ce volumele continuă să crească, nevoia de noi abordări devine din ce în ce mai presantă și mai vitală.

  1. “Waste – Investing in energy and resource efficiency”, UNEP, 2011
  2. “What a Waste – A Global Review of Solid Waste Management”, World Bank, 2012
  3. Geocycle estimate based on “2014 Energy and Economic Value of Municipal Solid Waste”, Themelis/Mussche, Colombia University, 2014
  4. Geocycle estimate based on “Waste Management”, Bogner et al, Cambridge University Press, 2007
  5. “Illegal traffic under the Basel Convention”, Office of Basel Conventation, 2010
  6. Geocycle estimate based on “What a Waste – A Global Review of Solid Waste Management”, World Bank, 2012