Abordarea nevoilor globale privind deșeurile

Abordarea Geocycle privind gestionarea deșeurilor contribuie la soluționarea provocării globale a deșeurilor. Oferind soluții responsabile și sustenabile, contribuim la un mediu mai curat și la spații de locuit mai bune și mai atrăgătoare. Colaborăm cu părțile interesate din comunitățile din întreaga lume pentru a promova un viitor fără deșeuri și mai luminos.


Soluția noastră de co-procesare nu generează reziduuri și reduce nevoia de rampe de deșeuri. Această soluție eliberează terenuri valoroase pentru a fi utilizate de către oameni într-un mod mai profitabil. De asemenea, elimină toxine care ar putea să se depună în sol și în apele subterane. Mai mult, ajutăm municipalitățile să nu mai aloce fonduri semnificative pentru tehnologii ecologice regresive.

Notă: Toate cifrele se referă la anul 2014.